Wie zijn wij?

Reddingsbrigade Lemmer is een gezellige en veelzijdige club met ongeveer 300 leden. Daarnaast kent de club 50 actieve vrijwilligers in en buiten het zwembad. Wij verzorgen tweemaal per week trainingen in Zwembad Ny Sudersé in Lemmer. Hier kunnen onze leden op woensdag of vrijdagavond trainen. Ook wordt eenmaal per week buiten door het team watertoezicht getraind. Reddingsbrigade Lemmer kent naast het bestuur vier commissies. Onze commissies stellen wij op deze pagina 'Wie zijn wij?' graag aan je voor.

Wil je met ons kennismaken? Neem dan contact met ons op. Of loop gerust eens binnen tijdens onze trainingsavonden in Zwembad Ny Sudersé in Lemmer! Wil je een keer meezwemmen of meetrainen? Meld je dan aan voor een gratis proefles

Bestuur

Wie zijn wij?

Het bestuur van Reddingsbrigade Lemmer is zodanig samengesteld dat alle benodigde expertise voor een goede taakuitvoering aanwezig is. Maar ook dat alle leden van het bestuur onafhankelijk en kritisch van elkaar kunnen opereren. Het bestuur komt tienmaal per jaar samen om te vergaderen. 

De specifieke bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur kent de volgende samenstelling:

 • Voorzitter: Erwin Krijger
 • Secretaresse: Tjitske Artz
 • Penningmeester: Meta van Griethuysen
 • Leden:
  • Bareld Stoker (Bewakingscommissie)
  • Gea de Haan (P&R-commissie)
  • Rik de Graaf (Wedstrijdcommissie)
Wie zijn wij?

Commissies

Hieronder vind je een overzicht van de commissies van Reddingsbrigade Lemmer. Wij kennen vier commissies. Dit zijn zowel de Technische commissie, Bewakingscommissie, Wedstrijdcommissie als de P&R-commissie. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Technische commissie

Zwemmend Redden

De technische commissie, afgekort tot TC, geeft leiding aan alle instructeurs. Daarnaast coördineren zij alle zwemexamens. Verder verzorgt de TC de groepsindelingen en de interne bijscholingen van alle instructeurs, instructeurs in opleiding en hulpinstructeurs. Ook verzorgt de TC de opleiding tot instructeur en bieden zij jou daarbij alle begeleiding, zodat je deze met een goed resultaat kunt afronden.

De doelstelling van de TC is aan alle leden van de reddingsbrigade een zo goed mogelijke opleiding te bieden. Dit geldt zowel in de praktijk als in theorie. Daarnaast bieden wij de (jeugd)leden niet alleen een goede basistraining om iemand te redden. Maar leren wij hen ook hoe zij hun eigen veiligheid tijdens een redding kunnen waarborgen. 

De  TC bestaat uit:

 • Voorzitter: Erwin Krijger
 • Secretaresse: Fimmie Keulen-Eizema
 • Leden: Djoke Deinum-Smeding, Marco Tolhuis en Sjoekie Waninge
Rescue board

Bewakingscommissie

Evenementtoezicht

Jaarlijks is Reddingsbrigade Lemmer aanwezig op tientallen evenementen. Niet alleen in de zomer vergt dit veel organisatie, maar ook in de winter zijn er diverse evenementen. Naast het verzorgen van toezichthouders bij diverse evenementen, zorgt de commissie ook voor het benodigde materiaal en het opleiden van vrijwilligers. Voorbeelden zijn het organiseren van een cursus vaarbewijs. Of het organiseren van diverse buitentrainingen op bijvoorbeeld het strand in de zomermaanden. Daarnaast wordt in de winter veelal in het zwembad getraind. 

De commissie bestaat uit:

 • Voorzitter: Bareld Stoker
 • Leden: Mark, Hoekstra, Marjan Boskma, Jurrien Keulen en Demco Bes

Wedstrijdcommissie

Wedstrijdzwemmen

De wedstrijdcommissie verzorgt sportieve en wedstrijd gerelateerde activiteiten. Dit doen zij zowel binnen als buiten de eigen vereniging. Zo worden diverse wedstrijden georganiseerd voor jong en oud. Ook nemen wij als zwemclub regelmatig deel aan wedstrijden van andere reddingsbrigades in heel Nederland.

De commissie bestaat uit:

 • Voorzitter: Rik de Graaf
 • Leden:
  • Annick Bijlsma
  • Manouk Van den Berg
 • Trainer: Erwin Krijger

Mocht je vragen, tips of ideeën hebben? Spreek ons gerust aan in het zwembad of neem contact op.

P&R-commissie

Activiteiten en lessen

De P&R-commissie organiseert niet alleen activiteiten in en om het zwembad voor leden en niet leden, maar verzorgt ook de promotie van de reddingsbrigade op bijvoorbeeld markten en braderieën. 

De commissie bestaat uit:

 • Voorzitter: Gea de Haan
 • Leden:
  • Johan Aalberts
  • Yannick Borger
  • Bert Schotanus
  • Ilona de Rijke

Heb je een leuk idee? Neem dan gerust contact op.

Bekijk ook onze social media